Bestemmingsplan Reijerscop 24a Harmelen

Op het perceel Reijerscop 24a in Harmelen is sinds 2008 een agrarisch loonbedrijf gevestigd. Met het bestemmingsplan krijgt het perceel een bedrijvenbestemming. Om het geluidsniveau op het terrein iets te beperken zal een nieuwe opslagloods annex geluidwerende muur (evenwijdig aan de snelweg) worden gebouwd.

Vaststelling bestemmingsplan Reijerscop 24a Harmelen, verlening bijbehorende omgevingsvergunning OLO3026179

 

Op 12 maart 2020 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Reijerscop 24a met identificatienummer NL.IMRO.0632.BPReijerscop24a-bVA1 gewijzigd vastgesteld. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo-nummer 3026179 voor het project is verleend op 31 maart 2020.

           

Plangebied en doel

Op het perceel Reijerscop 24a in Harmelen is sinds 2008 een agrarisch loonbedrijf gevestigd. Met het bestemmingsplan krijgt het perceel een bedrijvenbestemming. Om het geluidsniveau op het terrein iets te beperken zal een nieuwe opslagloods annex geluidwerende muur (evenwijdig aan de snelweg) worden gebouwd.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan is ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Beroep instellen

De beroepstermijn liep van 9 april tot en met 20 mei 2020.

 

Downloaden gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Reijerscop 24a Harmelen

 

PDF iconRegels vastgesteld bestemmingsplan 

PDF iconToelichting vastgesteld bestemmingsplan 

PDF iconVerbeelding vastgesteld bestemmingsplan 

PDF iconVaststellingsbesluit gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 12 maart 2020

 

Bijlagen regels:

PDF iconbijlage 1 regels - landschapsinrichtingsplan

PDF iconbijlage 2 regels - karateristieke gebouwen

PDF iconbijlage 3 regels  - postitieve lijst

PDF iconbijlage 4 regels - compensatieregel

 

Bijlagen toelichting:

bijlage 1  PDF iconoverlegreactie vru

bijlage 2 PDF iconoverlegreactie hdsr

bijlage 3 PDF iconoverlegreactie provincie

bijlage 4 PDF iconaeriusberekening

 

Omgevingsvergunning

PDF iconBesluit omgevingsvergunning en tekeningen

PDF iconWelstandsadvies