Bestemmingsplan Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld

aanpassing bestemmingsplan

Op 5 november 2015 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld' gewijzigd vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.plascattenbroek-bVA2).

Tussenuitspraak Raad van State

Het bestemmingsplan is voor wat betreft de evenementenregeling gewijzigd ten opzichte van het bestemmingsplan 'Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld' dat op 27 november 2014 is vastgesteld. Dit is een gevolg van de tussenuitspraak van de Raad van State van 8 juli 2015 (201500153/1/R3) waarbij de gemeente is opgedragen door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geconstateerde gebreken te herstellen.

Het bestemmingsplan is op basis van de tussenuitspraak aangepast. De gemeenteraad heeft aanvullend onderzoek gedaan naar de ruimtelijke aanvaardbaarheid en de geluidsbelasting van evenementen voor de omgeving. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn de regels voor evenementen verduidelijkt en aangescherpt. In de bijlage van het plan is hierover een raadsnotitie opgenomen.

Beroepstermijn

De beroepstermijn van het bestemmingsplan liep van donderdag 19 november 2015 tot en met woensdag 30 december 2015.


Klik http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=... om de interactieve kaart te bekijken en op http://www.woerden.nl/geo/ro-online/plannen/NL.IMRO.0632.plascattenbroek... om de digitale bestanden te downloaden.

Beschikbare documenten