Bestemmingsplan Lindehoeve (Hoofdweg 80) en besluit Hogere waarde

vaststelling

Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Lindehoeve' vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.bplindehoeve-bva1). Tevens zijn de benodigde hogere geluidswaarden verleend.

 

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan maakt de bouw van vier vrijstaande woningen mogelijk, ter vervanging van de boerderij op het perceel Hoofdweg 80 in Zegveld.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 31 oktober tot en met 11 december 2019.

 

Besluit hogere waarden

Ten behoeve van het plan zijn hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vastgesteld.

 

Beschikbare bestanden

PDF iconToelichting bestemmingsplan

PDF iconRegels bestemmingsplan

PDF iconVerbeelding bestemmingsplan

Bijlagen bestemmingsplan:

PDF iconbijlage 1

PDF iconbijlage 2

PDF iconbijlage 3

PDF iconbijlage 4

PDF iconbijlage 5

PDF iconbijlage 6

PDF iconbijlage 7

PDF iconbijlage 8

PDF iconbijlage 9

PDF iconNota beantwoording zienswijzen

PDF iconHogere waarde besluit

PDF iconRaadsbesluit