Bestemmingsplan Lidl Iepenlaan

Vaststelling bestemmingsplan Lidl Iepenlaan en verlening bijbehorende omgevingsvergunning

Op 20 september 2018 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Lidl Iepenlaan' met identificatienummer NL.IMRO.0632.lidliepenlaan-bVA1 vastgesteld. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo-nummer OLO3287625 voor het project is verleend op 9 oktober 2018.

 

Plangebied en doel

Doel van het project is de bouw van een supermarkt op de locatie van de bestaande supermarkt aan de Iepenlaan.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 11 oktober tot en met 21 november 2018.

 

Beschikbare bestanden

bestemmingsplan

PDF icontoelichting
PDF iconverbeelding
PDF iconregels

PDF iconbijlage regels
PDF iconraadsbesluit
PDF iconakoestisch onderzoek
PDF iconarcheologisch onderzoek
PDF iconbodemonderzoek
PDF iconbomeneffectanalyse
PDF iconeffectenanalyse
PDF iconlandschappelijke inrichting
PDF icononderzoek vleermuizen
PDF iconquickscan flora fauna
PDF iconstikstofdepositie
PDF iconverkeersgeneratie
PDF iconwaterparagraaf

 

omgevingsvergunning

PDF iconomgevingsvergunning olo3287625

PDF icontekening terreinindeling 

PDF icontekening plattegronden

PDF icongevel tekeningen

PDF icondoorsnede en aanzicht overkapping