Bestemmingsplan Herontwikkeling Campina-terrein

bestemmingsplan

Het bestemmingsplan "Herontwikkeling Campina-terrein" is op 31 oktober 2013 door de gemeenteraad van Woerden gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 28 november 2013 t/m woensdag 8 januari 2014 ter inzage.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de "Staat van wijzigingen", die u kunt inzien bij het bestemmingsplan.

Doel en plangebied

Het Campina-terrein ligt langs het spoor aan de oostkant van het station bij de Johan de Wittlaan in Woerden. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om hier maximaal 256 woningen te realiseren (180 appartementen en 76 grondgebonden woningen).

Bestemmingsplan inzien

De beroepstermijn liep van donderdag 28 november 2013 t/m woensdag 8 januari 2014.

 

U kunt het plan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bijbehorende identificatienummer is NL.IMRO.0632.Campinaterrein-bVA1.

Digitale documenten

 • bijlagen bestemmingsplan:
 1. Memo Geluidsbelasting tijdelijke geluidsvoorziening met variabele hoogte (pdf, 0.6 mb)
 2. Invulling verantwoordingsplicht van het Groepsrisico externe veiligheid (pdf, 2.6 mb)
 3. Actualisatie risicoanalyse spoor Woerden 2013 (pdf, 3.1 mb)
 4. Enquête woonspoor (pdf, 0.3 mb)
 5. Indicatief akoestisch onderzoek industrielawaai te Woerden (pdf, 5.8 mb)
 6. Beeldkwaliteitsplan Campinaterrein Woerden (pdf, 7.7 mb)
 7. Bezonningsstudie (pdf, 7.8 mb)
 8. Actualisatie ecologisch onderzoek (pdf, 0.6 mb)
 9. Archeologisch onderzoek (pdf, 3.3 mb)
 10. Verkennend bodemonderzoek 2004 (pdf, 6.3 mb)
 11. Nader bodemonderzoek 2006 (pdf, 4.4 mb)
 12. Actualiserend bodemonderzoek (pdf, 1.9 mb)
 13. Onderzoek luchtkwaliteit 2013 (pdf, 1.3 mb)
 14. Trillingsonderzoek 2008 (pdf, 1.6 mb)
 15. Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder (pdf, 3.3 mb)