Bestemmingsplan Geestdorp 4 in Woerden

Vaststelling bestemmingsplan.

Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Geestdorp 4 in Woerden' vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.Geestdorp4-bVA1). De omgevingsvergunning voor het project is verleend op 10 oktober 2018.

 

Plangebied en doel

Het plangebied beslaat het perceel Geestdorp 4 in Woerden. Het beoogde gebruik van het perceel is wonen. Hiervoor is een nieuwe bestemming nodig. De te wijzigen bestemming is "Bedrijf".

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning lagen ter inzage van 11 oktober tot en met 21 november 2018.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl
De beschikbare documenten zijn hieronder in pdf raadpleegbaar.

 

Beschikbare documenten

Bestemmingsplan

Overige documenten