Bestemmingsplan functiewijziging Hazelaarstraat 2-16

vastgesteld bestemmingsplan

Op 22 november 2018 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan vastgesteld met identificatienummer NL.IMRO.0632.bphazelaarstraat-bVA2.

 

Plangebied en doel

Doel van het plan is om de huidige gemengde bestemming te wijzigen in een woonbestemming.

 

U kunt de stukken vinden onderaan deze pagina. Verder kunt u het bestemmingsplan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep instellen

De beroepstermijn liep van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019.

 

Beschikbare bestanden

PDF iconRaadsbesluit

PDF iconRegels

PDF iconToelichting

PDF iconVerbeelding