Bestemmingsplan de Driesprong

Het bestemmingsplan De Driesprong is vastgesteld door de gemeenteraad.

Op 24 maart 2011 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan De Driesprong vastgesteld. Aan de Kerkweg/Uitweg te Harmelen komen 28 seniorenwoningen samen met ca. 410 m2 zorgplint. Dit alles met bijbehorende overige ruimten en parkeerplaatsen. Het bestaande pand wordt gesloopt.

De gemeenteraad heeft besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. De gemeente heeft namelijk een overeenkomst van grondexploitatie met de ontwikkelende partij gesloten. Hiermee is het kostenverhaal verzekerd.

De beroepstermijn liep van donderdag 7 april tot en met woensdag 18 mei 2011

U kunt het plan en overige relevante stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie op de interactieve kaart en u kunt de digitale bestanden downloaden. U kunt het bestemmingsplan ook inzien op deze pagina, onder “Digitale raadpleging”.

Digitale raadpleging

U kunt de volgende documenten van het ontwerp bestemmingsplan raadplegen of downloaden:

bijlagen bestemmingsplan: