Bestemmingsplan Bedrijventerrein Breeveld

bestemmingsplan

Op 26 november 2015 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Breeveld' gewijzigd vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.bedrterrbreeveld-bVA1).

Plangebied en Doel

Doel van het plan is om vestiging van het Woerdense bedrijf Blueprint op de locatie bedrijventerrein Breeveld mogelijk te maken. Op dit moment geldt nog de beheersverordening die op deze plek alleen een carrosseriebedrijf mogelijk maakt. Omdat het niet in de lijn der verwachting ligt dat er op deze plek ooit nog een carrosseriebedrijf komt en omdat het een mooie kans is om de werkgelegenheid van Blueprint voor Woerden te behouden is dit bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied bestaat uit de nu nog braak liggende gronden tussen het spoor, de Steinhagenseweg en de Oude Rijn.

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2016.

Digitale documenten