Bestemmingsplan Barwoutswaarder achter 97

Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan ''Barwoutswaarder achter 97' ongewijzigd vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.Barwoutswaarder97-bVA1).

Plangebied en doel

Het plangebied betreft de gronden aan de achterzijde van het perceel Barwoutswaarder 97 in Woerden. Doel van het plan is om voldoende ruimte te bieden voor het oplossen van het bestaande tekort op het perceel Barwoutswaarder 97 aan ruimte voor parkeren, laden en lossen, opslag van (niet gestapelde) containers en de daarbij behorende landschappelijke inpassing. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig.

 

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 9 juli tot en met 19 augustus 2020.

 

Stukken inzien

Het bestemmingsplan is te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer NL.IMRO.0632.Barwoutswaarder97-bVA1


De beschikbare documenten zijn hieronder in pdf raadpleegbaar:


- PDF iconRaadsbesluit
- PDF iconToelichting + Regels (met bijlagen)
- PDF iconVerbeelding

 

Bijlagen toelichting
1. PDF iconBerekening waterbergend vermogen
2. PDF iconAkoestisch onderzoek industrielawaai
3. PDF iconBureau- en karterend booronderzoek archeologie
4. PDF iconEcologisch onderzoek
5. PDF iconAanvullend onderzoek platte schijfhoren
6. PDF iconZienswijzenrapportage