Bestemmingsplan ‘Mijzijde 139 Kamerik’ en gecoördineerde Omgevingsvergunning

Het plan voorziet in de realisatie van een hondenspeelweide aan de achterzijde van het perceel van Dierenhotel Marijke aan de Mijzijde 139 te Kamerik. Er is een nieuw planologisch kader gemaakt voor het gehele complex van het bestaande dierenpension Hotel Marijke.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Mijzijde 139 Kamerik’ en verlening bijbehorende omgevingsvergunning OLO-OLO4771265

 Op 24 september 2020 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan ‘Mijzijde 139 Kamerik’ vastgesteld (planidentificatie NL.IMRO.0632.mijzijde139-bVA1). De omgevingsvergunning voor het project met OLO-nummer OLO4771265 is verleend op 14 oktober 2020.

 

Plangebied en doel

Het plan voorziet in de realisatie van een hondenspeelweide aan de achterzijde van het perceel van Dierenhotel Marijke aan de Mijzijde 139 te Kamerik. Er is een nieuw planologisch kader gemaakt voor het gehele complex van het bestaande dierenpension Hotel Marijke. Niet alleen de hondenspeelweide, maar ook een beperkte uitbreiding van het bebouwde oppervlakte is meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan is ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld

 

Beroep instellen

De beroepstermijn liep van 29 oktober t/m 9 december 2020. 

 

Downloaden

bestemmingsplan:

PDF iconRegels

PDF iconToelichting

PDF iconVerbeelding  

 

PDF iconRaadsbesluit bestemmingsplan Mijzijde 139 en gecoördineerde omgevingsvergunning

PDF iconBijlage 1 Beplantingsplan

PDF iconBijlage 1 Foto's huidige situatie locatie gewenste speelweide 
PDF iconBijlage 2 Ontwerp Hondenspeelweide
PDF iconBijlage 3 Geluidondersoek
PDF iconBijlage 4 Oriënterend onderzoek flora en fauna
PDF iconBijlage 5 Ontheffing Verordening Natuur en Landschap
PDF iconBijlage 6 Aerius Gebruiksfase
PDF iconBijlage 7 Aerius Realisatiefase
PDF iconBijlage 8 Toelichting Aerius
PDF iconBijlage 9 Watervergunning
PDF iconBijlage 10 Waterbalans 2

 

Omgevingsvergunning:

PDF iconBesluit verlening omgevingsvergunning OLO4771265

PDF iconKattenverblijf bestaand 

PDF iconKattenverblijf nieuw 

PDF iconReceptie bestaand 

PDF iconReceptie nieuw 

PDF iconToelichting proces vergunning 

PDF iconVerslag CKRE