Beleidskader binnenstad 2018-2022 inzien

De gemeenteraad van Woerden heeft op 4 oktober 2018 het Beleidskader binnenstad 2018-2022 vastgesteld.

Het coalitieakkoord 2018 heeft geleid tot een aantal nieuwe inzichten voor de binnenstad van Woerden. Deze zijn door vertaald in dit Beleidskader, met bijstellingen en aanvullingen op de binnenstadvisie Woerden Vestingstad. De centrale ambitie en doelstellingen zijn overgenomen uit deze binnenstadvisie.

Directe aanleiding voor het opstellen van een nieuwe binnenstadvisie en dit beleidskader is geweest de behoefte van de raad in 2017 aan een actueel kader met een visie voor de binnenstad als vervanging van de verouderde notitie "De Kloppende Binnenstad" uit 2014.