U bent hier

Belastingen

Bezwaar maken

Bent u het oneens met uw belastingaanslag/WOZ-beschikking? Voordat u bezwaar maakt adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente.
Lees meer

Woz-waarde en Onroerende Zaakbelasting

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vastgesteld. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de Onroerende Zaak Belastingen (OZB).
Lees meer

Automatische incasso aanvragen

U kunt de gemeentelijk belastingaanslag voldoen via automatische incasso.
Lees meer

Aanslagbiljet online inzien

U kunt uw aanslagbiljet/WOZ-beschikking online inzien.
Lees meer

Automatische incasso stopzetten

Betaalt u de gemeentelijke belastingaanslag per automatische incasso en wilt u de automatische betaling stopzetten?
Lees meer

Taxatieverslag online inzien

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vastgesteld. U kunt uw taxatieverslag online inzien.
Lees meer

Hond aanmelden

Heeft u één of meer honden of een kennel dan ontvangt u een aanslag hondenbelasting van de gemeente.
Lees meer

Hond afmelden

Was u eigenaar van een hond, maar bent u nu niet meer in het bezit van de hond? Dan moet u uw hond afmelden bij de gemeente.
Lees meer

Precario

Bij het plaatsen van bijvoorbeeld een container op of boven gemeentegrond heeft u een vergunning nodig. U betaalt hiervoor precariobelasting.
Lees meer

Rekeningnummer wijzigen

Betaalt u de gemeentelijke belastingaanslag per automatische incasso en wijzigt uw rekeningnummer? Geef uw nieuwe rekeningnummer op tijd door.
Lees meer

Handmatig betalen

U kunt ervoor kiezen het totale bedrag van de aanslag gemeentelijke belastingen handmatig over te maken aan de gemeente Woerden.
Lees meer

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

De gemeente heft belasting voor kosten die gemaakt worden voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval/bedrijfsafval.
Lees meer

Kwijtschelding

Wanneer u niet in staat bent om de belastingaanslag te betalen, kunt u voor een aantal belastingsoorten kwijtschelding aanvragen.
Lees meer

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt jaarlijks opgelegd aan een ondernemer/exploitant die het mogelijk maakt om in de gemeente Woerden te overnachten.
Lees meer