Barwoutswaarder 49b: bestemmingsplan en besluit hogere waarde

Vaststelling bestemmingsplan

Het plan is om een bedrijfswoning te bouwen op het perceel Barwoutswaarder 49b in Woerden.

Bestemmingsplan
Op 29 september 2016 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Barwoutswaarder 49b vastgesteld (identificatienummer NL.IMRO.0632.barwoutswaarder49b-bVA1). De regels en plankaart zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

 

Beroepstermijn


De beroepstermijn liep van 17 november tot en met 28 december 2016.

 

Hogere waarde


Burgemeester en wethouders hebben een hogere waarde vastgesteld, omdat de normen voor geluidsbelasting worden overschreden.

 

Beschikbare documenten