Afvalstoffenheffing en teruggave

In Woerden hanteren we een afvalinzamelsysteem waarbij u geld terugkrijgt als u minder restafval aanbiedt. Zo dringen we samen de hoeveelheid restafval steeds verder terug. Het is beter voor het milieu en daarmee ook voor onze toekomst.