U bent hier

Afschriften en uittreksels

Uittreksel burgerlijke stand

De gemeente maakt akten op van geboorte, huwelijk/partnerschap, echtscheiding en overlijden. U kunt hiervan een uittreksel aanvragen.
Lees meer

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel BRP is een bewijs dat u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Woerden.
Lees meer

Verklaring omtrent het gedrag

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) verklaart dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een baan.
Lees meer

Basisregistratie Personen

In de Basisregistratie Personen staan uw persoonlijke gegevens. U kunt hiervan uittreksel aanvragen of een verzoek doen om uw gegevens te wijzigen.
Lees meer

Legaliseren handtekening

Legalisatie van een handtekening betekent dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een document 'echt' is.
Lees meer

Garantstelling of logiesverklaring

U kunt een garantstelling invullen voor iemand die een visum aanvraagt. Hiermee verklaart u: ik vang de aanvrager op en sta garant voor alle kosten.
Lees meer

Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Hierop staat dat u bent ingeschreven als ‘in leven’.
Lees meer