Actualisatie detailhandelsstructuurvisie

Actualisatie detailhandelsstructuurvisie

Gemeente Woerden werkt aan een actualisatie van de Detailhandelsstructuurvisie. De huidige Detailhandelsstructuurvisie dateert uit 2009 en is verouderd.

 

Van 14 oktober tot 11 november 2021 kunt u reageren op de conceptversie Actualisatie Detailhandelsstructuurvisie. U vindt deze onder in dit bericht. Na de herfstvakantie volgt er een informatiebijeenkomst om hierop een toelichting te geven.

 

Behoud en versterking van de voorzieningen

De huidige visie blijft grotendeels hetzelfde. De visie is gericht op behoud en versterking van de voorzieningen in de binnenstad, de dorpscentra en de wijkwinkelcentra. Dat vergt een zorgvuldig beleid voor vestiging van detailhandel buiten de hoofdwinkelstructuur.

 

Doel van de actualisatie is:

 

-           een integraal overzicht en beleidskader te bieden.

-           een actueel kader te bieden voor met name detailhandel buiten de hoofdwinkelstructuur.

-           input voor de Omgevingsvisie.

 

Reageren?

Uw reactie kunt u van 14 oktober tot 11 november 2021 mailen aan gemeentehuis@woerden.nl of per brief richten aan Gemeente Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden onder vermelding van Actualisatie Detailhandelsstructuurvisie. Hebt u interesse in de informatiebijeenkomst? Dan kunt u dit ook aan ons doorgeven via dit mailadres of per brief.

 

Nota van Beantwoording

Na afloop van de inzagetermijn wordt een Nota van Beantwoording opgesteld. Daarin staat aangegeven of de reacties aanleiding hebben gegeven tot bijstelling van het voorgenomen beleid. De gemeenteraad zal de 'Actualisatie Detailhandelsstructuurvisie' vaststellen.