Welkom bij het Initiatievenloket

Laat uw idee voor de buurt groeien. De gemeente helpt u met het initiatievenloket.

Initiatief voor wie?

U heeft een goed idee waar u iets mee wilt doen. Het is een nieuw idee waarmee ook andere mensen in de gemeente worden geholpen. Iedereen kan er in principe aan meedoen.

Maak het bespreekbaar

Met wie heeft u uw plannen al besproken? Is er draagvlak? We willen graag horen wat u heeft bedacht. We kunnen kijken of er al zoiets bestaat, adviseren, helpen met draagvlak, subsidie of fondsenwerving.

Contact

Buurtverbinders en wijkambtenaren kunnen u verder helpen. Stuur een mail naar initiatievenloket@woerden.nl of informeer via tel. 14 0348 en vraag naar het initiatievenloket.

Gedaan, en nu?

Samen met u gaan we kijken naar de haalbaarheid van het plan, nut en noodzaak. Wat kan u verder helpen om het plan uit te voeren? We zijn benieuwd!