Verkeersvisie 2030

Verkeer gaat ons allemaal aan. Als verkeersdeelnemer en omwonende. Bedrijven en instellingen zijn afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Nieuwe wegen of aanpassingen kunnen zeer ingrijpend zijn voor aanwonenden. Alle reden om als inwoners, ondernemers, betrokken partijen en gemeente samen na te denken over de toekomst van het verkeer en dit vast te leggen in de Verkeersvisie 2030. Doet u ook mee?

Wat is een verkeersvisie?

De Verkeersvisie 2030 gaat niet (alleen) over verkeersknelpunten, maar vooral over het uiteindelijke doel van verkeer: het mogelijk maken van werken, wonen, winkelen en recreëren. Wat hebben we daarvoor nodig? Het is belangrijk nog niet direct aan verkeersmaatregelen te denken, maar eerst goed naar de toekomst te kijken. Wat betekenen landelijke trends als verstedelijking, elektrische en zelfrijdende auto's of de vergrijzing voor het verkeersbeeld? Groeit het autoverkeer nog door en wat betekent dat voor de knelpunten op de weg? Gaat de Woerdenaar met auto, fiets of openbaar vervoer naar zijn werk, school of recreatiebestemming? Kunnen en willen we daarin sturen en hoe zou dat kunnen? Dit soort vragen worden in de visie beantwoord. De verkeersvisie is dus geen verkeersstructuurplan, maar beschrijft welke ambities en doelen we hebben.

Op www.woerden.nl/verkeersvisie vindt u informatie over de visie en hoe u hieraan een bijdrage kunt leveren. Met regelmatige updates houden we u op de hoogte, u kunt telkens actief bijdragen. Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar verkeersvisie@woerden.nl.

Voor en door inwoners

De gemeente heeft een inwonerswerkgroep samengesteld als vertegenwoordiging van de Woerdense gemeenschap. Het gaat hier om een pilot, waarbij via loting 120 mensen uit alle wijken en dorpen zijn uitgenodigd om deel te nemen. Daarnaast nemen vertegenwoordigers van ondernemerskringen, wijkplatforms en specifieke belangenbehartigers (zoals Fietsersbond, OV-bedrijven en hulpdiensten) deel. Allen leveren input die door de inwonerswerkgroep wordt besproken en verwerkt in de visie. Dat geldt ook voor de input die u levert via deze website. De inwonerswerkgroep beperkt zich dus niet tot 'meedenken' maar zit zelf aan het stuur.

De eerste bijeenkomst was op 13 april. De bijeenkomsten gaan over:

  • Ontwikkelingen en trends. Hoe ziet Woerden er over 15 jaar uit? Hoe wonen, werken en recreëren we dan en wat betekent dit voor onze mobiliteit?
  • Welke ambities hebben we? Hoe willen we dat het verkeerssysteem eruitziet? Wat is ons toekomstbeeld? Welke wensen hebben we?
  • Wat moet er gebeuren? Welke doelen hebben we? Het gaat dan onder andere over fiets, OV, auto, parkeren en leefbaarheid.

Naar verwachting is begin juni de conceptversie van de verkeersvisie klaar, die daarna ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Ook u kunt meedoen!

Iedere inwoner van de gemeente Woerden kon via Ik ben Woerden bijdragen aan de verkeersvisie. Meer informatie over de verkeersvisie en hoe u kunt bijdragen.

Download de app 'Sesamo'! Via een app kunt u zelf uw verplaatsingen vastleggen en inzien en deze anoniem delen met de inwonersgroep. Hieronder leest u hoe u de app kunt downloaden.

Uw eigen verplaatsingen vastleggen met de app 'Sesamo'

Download deze app en wij zorgen ervoor dat de knelpunten op uw dagelijkse verplaatsingen meegenomen worden bij het opstellen van de visie.

Wilt u ons helpen? Om mee te doen hebt u alleen een smartphone nodig (databundel niet benodigd). Liefst 50.000 anderen gingen u voor tijdens de succesvolle ‘Fietstelweek’ in september 2015 waarmee specifiek fietsbewegingen in Nederland in kaart zijn gebracht.
In drie eenvoudige stappen doet u mee:

  1. Meld u aan via www.studiobereikbaar.nl.
  2. U ontvangt een downloadlink waarmee u ‘Sesamo’ app op uw smartphone kunt installeren.
  3. Bij de link ontvangt u ook een login en password. Vul deze eenmalig in bij het opstarten van de ‘Sesamo’ app.

Vanaf nu hebt u er geen omkijken meer naar, alles werkt op de achtergrond. Desgewenst kunt u wel de ‘Sesamo’ app openen om te kijken hoe uw eigen verplaatsingsgedrag verzameld wordt. Eventueel kunt u zo ook de app onderbreken of uitschakelen. Er worden geen data verzonden via 3G/4G. U kunt dus ook zonder databundel meedoen en de app leidt niet tot hogere datakosten. De app kan wel leiden tot iets meer stroomverbruik, maar dit blijft beperkt, getuige ook de succesvolle inzet tijdens de Fietstelweek.

Als u vier weken meedoet ontvangt u na afloop een PDF-rapportage met inzicht in uw persoonlijke verplaatsingsgedrag. Maar het belangrijkste: met uw deelname werkt u mee aan een beter verkeersbeleid. Fijn als u meedoet!

Fotografie: Harald Lakerveld Fotodesign

Korte omschrijving

Denkt u ook mee over de Verkeersvisie 2030?

Doelgroepen

Reactie toevoegen

Denkt u ook mee over de Verkeersvisie 2030?