Rijnstraat Woerden

Bij Woerden, als hoofdstad van het Groene Hart, hoort een bruisende en levendige binnenstad. Zodat het hier goed wonen, werken en vertoeven is.
Afgelopen zomer is de Rijnstraat opnieuw ingericht met als doel de straat meer te verbinden met het omliggende winkelgebied en de binnenstad aantrekkelijker en levendiger te maken.
De Rijnstraat heeft een  shared space inrichting gekregen: de gehele beschikbare ruimte wordt gedeeld met alle gebruikers. Dit betekent dat er geen aparte stoepen voor voetgangers zijn, geen stroken voor fietsers en geen parkeervakken. Uitgangspunt is dat alle verkeersdeelnemers hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

In de huidige situatie mogen auto’s in een richting door de Rijnstraat. Parkeren mag nu overal waar plek is, betaald en voor maximaal een uur. Laden en lossen is toegestaan gedurende de hele dag. En fietsen is mogelijk in twee richtingen. De bedoeling is dat men zich aan elkaar aanpast en rekening met elkaar houdt.

Een ander doel dat de gemeente voor ogen had met de Rijnstraat is dat deze autoluw moest worden. De inrichting van de straat moet het autoverkeer ontmoedigen. De automobilist moet het gevoel hebben hier niet op zijn plek te zijn.  Uit camera-onderzoeken met tellingen blijkt dat het autoverkeer is afgenomen vergeleken met de oude situatie. Er is dus minder verkeer in en door de Rijnstraat.

Toch wijzen diverse signalen uit de samenleving erop dat u niet tevreden bent met hoe de Rijnstraat nu gebruikt wordt. Voordat de gemeente tot maatregelen over gaat om de Rijnstraat te verbeteren vragen we u om oplossingen en ideeën. De Rijnstraat is tenslotte van iedereen!

Laat uw stem horen!

Wij zijn benieuwd naar welke oplossing uw voorkeur uit gaat en welke andere ideeën u wellicht nog heeft voor de Rijnstraat. Hoe meer reacties we krijgen, hoe beter we de situatie straks kunnen afstemmen op uw wensen. U kunt reageren van 19 januari tot en met 12 februari via deze site.

Ziet u een oplossing in:

 • Oplossing 1: Parkeervakken maken?
  Parkeren toestaan op bijvoorbeeld maximaal 20 aangegeven plaatsen. Fout parkeren kan dan worden beboet, maar laden en lossen mag nog steeds overal.  Vraag is of parkeren in vakken de uitstraling van de Rijnstraat ten goede komt?

 • Oplossing 2: Meer plantenbakken, banken, vuilnisbakken, fietsparkeerplekken etc.?
  Het aantal parkeermogelijkheden voor auto’s wordt dan minder. Daar waar ruimte is mag de automobilist nog steeds parkeren.

 • Oplossing 3: Beperkt afsluiten met een palensysteem?
  Zakpalen sluiten de straat af tijdens bepaalde dagen en uren, bijvoorbeeld tijdens koopavond en op zaterdag.

 • Oplossing 4: Volledig afsluiten met een palensysteem?
  De straat is autovrij, alleen laden en lossen wordt toegestaan tijdens bepaalde uren. Bijvoorbeeld tussen 06.00 en 11.00 uur en tussen 18.00 en 24.00 uur, zoals ook van toepassing is op het Kerkplein.

  Geef rechts in de poll uw voorkeur aan.
  Heeft u wellicht een andere oplossing of idee? Geef dit dan hier onder aan bij 'Geef uw idee'
  .

Wat gebeurt er met uw mening?

Na 12 februari worden de reacties uitgewerkt tot twee mogelijke varianten voor de Rijnstraat, die aan u worden voorgelegd tijdens een informatieavond waarbij u uw voorkeur kunt aangeven. De resultaten hiervan worden vervolgens door het college van burgemeester en wethouders verwerkt tot een voorstel en voorgelegd aan de raadscommissie. Volgens planning zal de gemeenteraad hier in april een besluit over nemen.

Korte omschrijving

Een goed idee of oplossing voor de Rijnstraat? Laat uw stem horen!

Reacties

Reactie toevoegen

Een goed idee of oplossing voor de Rijnstraat? Laat uw stem horen!