woningen voor senioren op locatie De Fontein aan de WA-laan

Door:
T. van der Kooij
Onze behoefte: Al meer dan 50 jaar wonen wij met plezier in Harmelen. De jaren en gezondheidstoestand maken het nu nodig uit te gaan zien naar een gemakkelijker en kleinere woning dan ons huidige eengezinshuis. Gelukkig noemt de woonvisie de behoefte aan woningen voor senioren. De woonvisie: Deze heeft vooral aandacht voor woningbouw in Haanwijk, niet ingevuld is voor wie, maar te denken valt aan woningen voor gezinnen. In de planning worden 32 stuks genoemd als te realiseren in 2017. Is dat wel haalbaar, zo vraag ik me af? Het maken van een definitief plan, zandophoging, bezakken van het zand en bouwen, acht ik onhaalbaar in 2 jaar. Kansen: Gelukkig noemt de visie de kansen van de schoollocaties. M.i. zijn daar juist mogelijkheden voor senioren. Zeker de locatie van de Fontein aan de W.A. laan leent zich m.i. voor bouw van woningen voor senioren. Deze locatie is al in 2016 beschikbaar. Waarom hier geen invulling aan te geven met woningen voor senioren? Aansluitend aan de laagbouw aan de Eikenlaan zou hier gedacht kunnen worden aan bungalows en/of patiowoningen. M.i. is er ruimte voor 10 stuks, elk op ca. 225 m2 grond. Waarom deze mogelijkheid laten liggen?

Geef je waardering

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen