Problematiek rond parkeerterrein Wagenstraat en (gewenste?) uitbreiding AH.

Door:
A.J. Ruiter
Rooi (een deel van) de bomen op het parkeerterrein. Realiseer een ondergrondse parkeer garage. Bied AH de mogelijkheid om op het dak van de parkeergarage het winkeloppervlak uit te breiden. Hiermee zou tevens een deel van de verloren parkeer- capaciteit van de Rijnstraat kunnen worden gecompenseerd. Ook voor de ondernemers in de Rijnstraat is het aantrekkelijk meer parkeermogelijkheden voor hun klanten te hebben in de naaste omgeving. Onderzoek de mogelijkheid om AH te laten delen in de kosten van de aanleg van de garage omdat hier een win-win situatie ontstaat. Ik heb goede ervaringen (gemeente-raadslid Breukelen) met een ontwerp voor een parkeergarage op de Hazeslinger in Breukelen door bureau BRO voor een toen nog daar te vestigen nieuwe vestiging van AH. Beschikbare oppervlakte ongeveer gelijk aan parkeerplaats Wagenstraat. Overigens is dit plan nooit uitgevoerd omdat AH nieuwbouw op een andere locatie voorstond.

Geef je waardering

Gemiddeld: 1 (2 votes)

Reactie toevoegen