Hoe groen is uw hart?

Gemeente Woerden staat voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Denk aan het terugdringen van de CO2-uitstoot door minder gebruik van aardgas en –olie. Het opwekken van groene energie. Of zuiniger omgaan met grondstoffen voor voedsel, onderdak en warmte. En waar mogelijk deze stoffen hergebruiken. Nu én in de toekomst.

Klimaatverandering veroorzaakt meer wateroverlast, extreme hitte en droogte in de toekomst. Daar willen we goed mee omgaan, net als met bodemdaling. Een groene leefomgeving is ook een uitdaging. Met een goede lucht- en geluidskwaliteit, waar u kunt ontspannen en bewegen. Daarom heeft de gemeente vijf duurzaamheidsprogramma’s in het leven geroepen:

  1. CO2-neutraal 2030
  2. Klimaatbestendig 2050
  3. Bodemdaling
  4. Circulaire Economie
  5. Gezonde Samenleving

Meer informatie over deze thema’s op www.woerden.nl/duurzaam

Denk mee!

Als bewoner van Woerden speelt u een belangrijke rol in de omslag naar een duurzame samenleving.
Heeft u duurzame ideeën, deel ze met ons! Tot 8 maart kunt u hier uw ideeën kwijt.

Wat gebeurt er met uw idee?

Uw reactie gaan we waar mogelijk verwerken in de actieplannen van de gemeente. Deze plannen moeten in april klaar zijn en worden meegenomen in de begrotingsbehandeling voor 2018. Dan hebben we met elkaar helder welke stappen nodig zijn om onze gezamenlijke duurzaamheidsdoelen te bereiken en op welke manier de gemeente hieraan gaat bijdragen.

Uiteraard kunt u ook zelf aan de slag met duurzaamheid. Heeft u een goed idee waar anderen ook iets aan hebben? Laat een reactie achter.

Korte omschrijving

Heeft u duurzame ideeën, deel ze met ons!

Doelgroepen

Reactie toevoegen

Heeft u duurzame ideeën, deel ze met ons!