Archief

Overzicht

Hoe groen is uw hart?

Gemeente Woerden staat voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Denk aan het terugdringen van de CO2-uitstoot door minder gebruik van aardgas en –olie. Het opwekken van groene energie. Of zuiniger omgaan met grondstoffen voor voedsel, onderdak en warmte. En waar mogelijk deze...

Verkeersvisie 2030

Verkeer gaat ons allemaal aan. Als verkeersdeelnemer en omwonende. Bedrijven en instellingen zijn afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Nieuwe wegen of aanpassingen kunnen zeer ingrijpend zijn voor aanwonenden. Alle reden om als inwoners, ondernemers, betrokken partijen en gemeente samen na...

Rijnstraat Woerden

Bij Woerden, als hoofdstad van het Groene Hart, hoort een bruisende en levendige binnenstad. Zodat het hier goed wonen, werken en vertoeven is.
Afgelopen zomer is de Rijnstraat opnieuw ingericht met als doel de straat meer te verbinden met het omliggende winkelgebied en de binnenstad...