Vergunningen

Hier vindt u een overzicht van besluiten van de afgelopen 18 weken. Bekendmakingen van vergunningen vindt u in de Woerdense Courant.

Bekendmakingen zoeken

Met onderstaande zoekbox kunt u bekendmakingen van vergunningen en andere besluiten van de gemeente Woerden zoeken. Ook kunt u alle bekendmakingen binnen een straal van de ingegeven postcode zoeken.

Aanmelden nieuwsbrief bekendmakingen

Wekelijks op de hoogte blijven van vergunningen en andere besluiten? Meld u aan voor de nieuwsbrief op overheid.nl. Via overheid.nl kunt u zich ook abonneren op bekendmakingen van andere overheden en aangeven welke soorten bekendmakingen u wilt ontvangen. Meld u aan voor de nieuwsbrief op overheid.nl.

Besluit/beoordeling

Ons kenmerk: 1921112 Locatie: Harmelen, Wilhelminalaan 1 (Aan de geografische kaart kunnen geen rechten worden ontleend.)

Besluit/beoordeling

Ons kenmerk: 1921096 Locatie: Wijkpark Molenvliet, Woerden (Aan de geografische kaart kunnen geen rechten worden ontleend.)

Regeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, overwegende: -dat het college bevoegd is om ten aanzien van subsidies voor bepaalde beleidsterreinen nadere regels vast te stellen;

Verlenging beslistermijn

Ons kenmerk: OLO4054319 Locatie: Kamerik, Van Teylingenweg 43 (Aan de geografische kaart kunnen geen rechten worden ontleend.)

Gemeente Woerden - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats. - Dahliastraat 11, 3442 BM te Woerden.

De verkeerskundig beleidsadviseur van het team Realisatie en Beheer; daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Woerden van 1 september 2013; Overwegingen

Bekendmaking Omgevingsvergunning Ontsluitingsweg Snellerpoort

Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat op 5 februari 2019 een omgevingsvergunning (OLO3520079/OLO3836825) voor de percelen kadastraal bekend gemeente Woerden WDN01 sectie A nummer 8042 G O en WDN01 sectie A nummer 6976 G O, is verleend voor de volgende activiteiten:

Bekendmaking Omgevingsvergunning Ontsluitingsweg Snellerpoort

Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat op 5 februari 2019 een omgevingsvergunning (OLO3520079/OLO3836825) voor de percelen kadastraal bekend gemeente Woerden WDN01 sectie A nummer 8042 G O en WDN01 sectie A nummer 6976 G O, is verleend voor de volgende activiteiten:

Pagina's