Spreekrecht

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over een nieuw plan of beleid, wordt het onderwerp besproken in een vergadering van de raadscommissie. In deze vergadering kunt u uw standpunt over het plan of het onderwerp toelichten aan de leden van de raadscommissie. Dat heet spreekrecht. U kunt bij het begin van een agendapunt kort het woord voeren.

Wie kan inspreken

U kunt namens uzelf inspreken of namens een vereniging, bedrijf of instelling. U moet daar een machtiging voor hebben. Om te mogen spreken hoeft u geen inwoner van Woerden te zijn.

Waarover kan ik inspreken

U kunt inspreken over inhoudelijke zaken die zijn opgenomen in de agenda. U kunt niet inspreken over procedurele en huishoudelijke punten van een vergadering.

Aanmelden

Voor 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie. Stuur een e-mail naar raadsgriffie@woerden.nl. Bekijk de regels voor het spreekrecht.

Agenda

Zie de agenda van de gemeenteraad