WOB verzoek

De Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. U kunt bij de gemeente een WOB verzoek indienen.

tablist