Spreekrecht

Tijdens een vergadering van de raadscommissie kunt u uw mening geven door gebruik te maken van uw inspreekrecht.

Wat is spreekrecht?

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over een nieuw plan of beleid, wordt het onderwerp besproken in een vergadering van de raadscommissie. In deze vergadering kunt u uw standpunt over het plan of het onderwerp toelichten aan de leden van de raadscommissie. Dat heet spreekrecht. U kunt dan bij het begin van een agendapunt kort het woord voeren.

Wie kan inspreken?

U kunt inspreken namens uzelf, maar ook voor een vereniging, bedrijf of instelling als u daarvoor gemachtigd bent. Om in te mogen spreken is het overigens niet noodzakelijk dat u inwoner van Woerden bent.

Hoe kan ik inspreken?

U kunt zich vóór 12.00 uur op de dag van de desbetreffende vergadering aanmelden bij de griffie van de gemeente Woerden. Bekijk de spelregels voor het inspreekrecht.

Waarover kan ik inspreken?

U kunt inspreken over inhoudelijke zaken die zijn opgenomen in de agenda. U kunt niet inspreken over procedurele en huishoudelijke punten van een vergadering.

Agenda

Bekijk de agenda op de website van de gemeenteraad. Een week voor aanvang van de vergadering is de agenda ook in te zien in de koepel van het stadhuis