U bent hier

Gemeenteraad

De gemeenteraad is volksvertegenwoordiger, stelt kaders en controleert het college van Burgemeester en Wethouders.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente Woerden en bestaat uit 31 leden, die eens in de 4 jaar door de stemgerechtigde inwoners van Woerden worden gekozen. Meer informatie over verkiezingen.

Zetelverdeling

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad onder meer besluiten over voorstellen van het college of van de raadsleden. Raadsvergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk. In de gemeenteraad weegt iedere stem even zwaar en worden beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen.

Website gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een eigen website. Hier vindt u alle informatie over:

  • rollen en taken van de gemeenteraad
  • het inspreken bij vergaderingen
  • de aan de raad gerichte stukken
  • agenda's
  • (audio)verslagen en vergaderstukken
  • politieke avonden

Inspreken

U kunt op verschillende manieren inspreken bij de raad. Meer informatie over het spreekrecht vindt u op de website van de gemeenteraad.