U bent hier

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente, stelt kaders en controleert het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad van Woerden bestaat uit 31 leden.

Zetelverdeling

Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de gemeenteraad besluiten over voorstellen van het college of van raadsleden. Raadsvergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk. In de gemeenteraad weegt iedere stem even zwaar en worden beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen.

Meer informatie

De gemeenteraad heeft een website. U vindt daar informatie over:

  • rollen en taken van de gemeenteraad
  • het inspreken bij vergaderingen
  • gemeenteraadsstukken
  • agenda's
  • (audio)verslagen en vergaderstukken
  • politieke avonden

Gemeenteraad Woerden

Inspreken

U kunt op verschillende manieren inspreken bij de raad. Zie spreekrecht