U bent hier

Contact met de raad

U kunt de raad vertellen wat u vindt van de plannen van de gemeente. Ook kunt u een goed idee voor de gemeente met de raad delen. U kunt de raadsleden een e-mail sturen via raadsleden@woerden.nl

Inspreken tijdens vergaderingen of het spreekuur

U kunt inspreken bij een van de vergaderingen van de raad. Ook organiseert de raad regelmatig een spreekuur. Zie website gemeenteraad

Griffie

De griffie is de afdeling die de gemeenteraad ondersteunt. Bij hen kunt u terecht met alle vragen over de gemeenteraad. Dat kan via raadsgriffie@woerden.nl