Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Woerden Inclusief

 Sporter (basketballer)

Op 28 maart organiseert Woerden Inclusief een brede werkconferentie.

Woerden Inclusief werkt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Na interviews met inwoners en themabijeenkomsten over onderwijs, sport, bedrijven en de buurt is het nu tijd om de ideeën en knelpunten bij elkaar te leggen. Op de werkconferentie komen mooie initiatieven aan bod en ontwikkelen we een routekaart. Met de routekaart gaan inwoners en de gemeente samen aan de slag om een inclusieve samenleving dichterbij te brengen. Denkt u graag mee over een inclusieve samenleving? Of heeft u een idee voor een mooi initiatief? U bent harte uitgenodigd.

Een rijkdom aan verhalen

In februari werden zestig inwoners, ondernemers en professionals geïnterviewd. Ze vertelden prachtige, maar soms ook schrijnende verhalen. Een inwoner van vierentachtig over de cultuur van ouder worden in Nederland: ‘Ik heb een hekel aan de programma’s voor ouderen die ze op tv laten zien. Ze leggen steeds de nadruk op alle kommer en kwel. Ik denk dan: ‘Zou dat mijn voorland zijn?’ Een bedrijf: ‘Ik geloof erin dat iedereen aan het werk kan. Ons personeelsbestand moet weergeven wat er in de maatschappij gebeurt.’ Ook op de themabijeenkomsten kwamen inspirerende voorbeelden aan bod. De atletiekvereniging, voetbalclub, scouting en de sleutelclub in Kamerik wisselden kennis uit over hoe je een club kan zijn voor iedereen. Een school vertelde hoe kinderen met verschillende talenten, culturele achtergronden en beperkingen samen kunnen leren in een klas. Ieder op zijn eigen niveau, maar toch samen.

Woerden Inclusief

De brede werkconferentie maakt deel uit van Woerden Inclusief. In Woerden Inclusief werken Woerden en de dorpskernen aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Maakt niet uit wat voor leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen je hebt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Mensen, oud of jong, met verschillende achtergronden kunnen drempels ervaren. Met Woerden Inclusief brengen we die drempels in kaart, maar werken we vooral aan creatieve wegen om de samenleving nog meer van iedereen te maken. Inwoners, bedrijven, scholen, clubs & verenigingen, buurtinitiatieven, maatschappelijke organisaties en gemeente trekken samen op om dit mogelijk te maken.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de brede werkconferentie? Neem dan contact op met Anouk Bolsenbroek, bolsenbroek.a@woerden.nl of 14 0348. De werkconferentie vindt plaats op dinsdag 28 maart om 15.00 uur in Gasterij de Milandhof, Middenweg 2, Zegveld.