Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wet natuurbescherming

 gedragscode wet natuurbescherming

Voor de gemeenten Woerden en Oudewater is een gezamenlijke gedragscode Wet natuurbescherming vastgesteld.

Met deze gedragscode verplichten beide gemeenten zichzelf om meer dan gemiddeld rekening te houden met beschermde flora en fauna. Hiermee is het aanvragen van een ontheffing bij werkzaamheden niet meer nodig. Dit bespaart tijd en geld bij het werken met kwetsbare soorten in de natuur. Het document bevat heldere richtlijnen. De gedragscode wordt vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken.

De gemeenten Oudewater en Woerden vallen onder dezelfde regels van de Wet natuurbescherming. Daarmee is er voor beide gemeenten één gezamenlijke gedragscode opgesteld.

Bescherming Nederlandse natuur

Bij diverse werkzaamheden in de openbare ruimte krijgen beide gemeenten regelmatig te maken met bescherming van de Nederlandse natuur. Denk aan het kappen van een boom in broedseizoen of activiteiten in een gebied met beschermde dier- en/of plantensoorten. Voor het uitvoeren van dit soort werkzaamheden is een vergunning nodig. Om te voorkomen dat dit herhaaldelijk nodig is, kan een gemeente een gedragscode Wet natuurbescherming laten opstellen.

Wethouder Ivo ten Hagen: “Met deze gedragscode geven beide gemeenten vorm aan hun landelijke verplichting om kwetsbare soorten dieren en planten structureel te beschermen. Door te werken volgens de vastgelegde gedragsregels besparen we bij de uitvoering van werkzaamheden tijd en daarmee geld. Het is een helder document met richtlijnen richting aannemers, zodat zij vooraf en tijdens de werkzaamheden rekening kunnen houden met beschermde flora en fauna.”

Duidelijke regels

Voor iedereen die binnen de gemeente Woerden en/of Oudewater werkt geldt dezelfde gedragscode. Het document vertelt hoe de werkzaamheden uit te voeren en op welke manier de beschermde dier- en/of plantensoort hier nauwelijks hinder van ondervindt. De gedragscode geeft per beschermde dier- en plantensoort aan wanneer eventuele aanpassing nodig is.

Ministerie van Economische Zaken

De gedragscode treedt in werking op de datum van goedkeuring door de minister van Economische Zaken en is vervolgens vijf jaar geldig. Tussentijdse aanpassing is mogelijk als beide gemeenten en/of het ministerie van Economische Zaken oordeelt dat nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken.

Foto-onderschrift Afbeelding: RVO.