Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Pius X-school

 gedragscode

Gemeente Woerden heeft de voormalige Pius X-school aan de Rembrandtlaan in Woerden verkocht aan VIOS Vastgoed.

Met het ondertekenen van de koopovereenkomst bezegelden wethouder Ivo ten Hagen en VIOS-directeur Egbert van den Bergh maandag 10 juli de verkoop. Daarmee is een nieuwe invulling gevonden voor het markante gebouw, dat sinds het vertrek van de Volksuniversiteit in 2012 deels leegstond. VIOS wil, naast lokale omroep RPL Woerden, onder andere een aantal huurwoningen in het pand onderbrengen.

VIOS Vastgoed - een 'ontwikkelende belegger' uit Woerden - is verheugd met de aankoop van het gebouw Pius X. Transformatie van verouderd onroerend goed naar een hoogwaardige leef- of werkomgeving is hun kernactiviteit. Egbert van den Bergh: ‘Verduurzaming, mooi houden wat mooi is en voor de lange termijn betrokken blijven bij gebouw en gebruikers is onze missie. Ook voor de Pius X doen wij een uiterste inspanning voor een zo hoog mogelijk energielabel’. ‘Naast de huisvesting voor RPL-FM en een nader in te vullen functie op de begane grond is het de bedoelding om circa 9 wooneenheden met een huurprijs net boven de 'sociale huurgrens' te realiseren, zodat wij een handje helpen bij de doorstroming van 'scheefwoners',licht mededirecteurDim Gerritse van VIOS toe.

Lokale omroep RPL is blij dat, met de verkoop en het besluit dat de omroep mag blijven zitten, een einde is gekomen aan een periode van onzekerheid. ‘RPL wil haar ruimtes graag geschikt maken voor het opnemen van tv-programma's. Dat kan nu er zekerheid over de huisvesting bestaat. Daarnaast zijn de radiostudio's dringend aan een facelift toe. Maar net als dat voor het aanpassen van de ruimte voor tv gold, wilde de omroep daar geen geld in steken als niet zeker was dat RPL in het Pius X-gebouw zou kunnen blijven’, aldus bestuurslid Jan Pool.

Wethouder Ivo ten Hagen is ingenomen met het initiatief voor de huurwoningen in dit segment. ‘Waar wij kunnen, stimuleren we de markt om woningen te bouwen voor de doelgroep die niet voor sociale huur in aanmerking komt. Er is een tekort en het is noodzakelijk voor de doorstroming op de woningmarkt’. De verkoop past in het gemeentelijk beleid om vastgoed af te stoten. Met het plan voor Pius X, de nieuwbouw van GroenWest en de inrichting van de openbare ruimte eind 2018 is dit deel van het Schilderskwartier afgerond.