Van energie besparen tot aardgasvrij

Warmtevisie: samen maken we keuzes over duurzaam verwarmen

Het klimaat verandert en de effecten zijn steeds meer te zien. Om klimaatverandering tegen te gaan, zetten we in Nederland stappen om energie te besparen en zoeken we naar alternatieven voor aardgas, om onze huizen en gebouwen te verwarmen. Dit is besloten omdat de winning in Groningen wordt afgebouwd én omdat er bij het gebruik van aardgas CO2 vrijkomt. In gemeente Woerden willen we ook laten zien dat olie- en gaswinning onder Woerden niet nodig is, omdat er alternatieven zijn.


Om de gemeente Woerden duurzaam te verwarmen, is tijd nodig. Onze huizen en gebouwen moeten er klaar voor worden gemaakt. En voor een deel van de huizen worden nog oplossingen ontwikkeld. Sommige mensen kan het niet snel genoeg gaan, zij zijn al aan de slag. Het kan ook zo zijn dat u zich zorgen maakt, bijvoorbeeld over de kosten. En of het allemaal wel kan. Dit is begrijpelijk. Het hoeft niet allemaal tegelijk. Om stap voor stap aan de slag te gaan, is er in het Klimaatakkoord afgesproken dat iedere gemeente voor eind 2021 een ‘transitievisie warmte’ opstelt. In gemeente Woerden noemen we dit de Warmtevisie Woerden.

 

Lees verder voor meer informatie over de Warmtevisie. Of ga direct naar de website WarmWoerden. Daar vindt u meer informatie en kunt u een reactie geven. Ook kunt u zich aanmelden voor de vragenuurtjes of de meedenkgroepen.

 

WarmWoerden


Hieronder leest u:

Wat komt er in de Warmtevisie?

De Warmtevisie is een plan om in de hele gemeente energie te besparen en te zoeken naar mogelijkheden om gebouwen en woningen duurzaam te verwarmen. Er wordt in het plan onder andere gekeken hoe woningen en gebouwen energie kunnen besparen. Ook beschrijft de Warmtevisie welke duurzame warmtebronnen in de toekomst ingezet kunnen worden als alternatief voor aardgas.

Hoe komt de Warmtevisie tot stand?

De gemeenteraad heeft in 2019 vastgelegd hoe we in gemeente Woerden de Warmtevisie gaan maken. Betaalbaar, haalbaar en de tijd nemen zijn belangrijk. Tot de zomer spreekt de gemeente verschillende belanghebbenden. De gemeente wil graag van inwoners en ondernemers weten wat zij belangrijk vinden en nodig hebben om met energie besparen en duurzaam verwarmen aan de slag te gaan. Naast inwoners wordt er ook gesproken met de netbeheerder, bedrijven en de woningcorporatie. Ook wordt er technisch onderzoek gedaan, naar bijvoorbeeld de haalbaarheid en betaalbaarheid.


Op basis van de input die tot de zomer van 2021 gegeven wordt en op basis van technische informatie, wordt de Warmtevisie geschreven. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad naar verwachting eind 2021 een besluit over de Warmtevisie. Hierbij is inspraak van inwoners mogelijk.

Hoe kan ik input geven en meepraten?

Februari 2021 - afgerond

Om te bepalen hoe we in Woerden in gesprek gaan over de Warmtevisie heeft de gemeente in februari gesproken met verschillende mensen. Ook is er een digitale vragenlijst verspreid onder inwoners en ondernemers over hoe u informatie wilt ontvangen, input wilt geven en mee wilt praten. Deze resultaten zijn gebruikt om te bepalen hoe inwoners en ondernemers verder betrokken worden. Zie Resultaten enquête op WarmWoerden

 

Maart 2021

Vanaf 10 maart 2021 tot de zomer van 2021 kunt u op verschillende manieren input geven en meepraten. Het doel hiervan is dat de gemeente zoveel mogelijk reacties en ideeën ophaalt voor de Warmtevisie Woerden, zodat de gemeenteraad een besluit kan nemen. Door de coronamaatregelen zullen de activiteiten in ieder geval tot de zomer online plaatsvinden. Daarom wordt gebruik gemaakt van de website WarmWoerden

  • Op de website WarmWoerden vindt u informatie over de Warmtetransitie, de Warmtevisie Woerden en verschijnen technische rapporten.
  • Op de website WarmWoerden kunt u van 10 maart tot 3 mei reacties en ideeën achterlaten. Dit kan op het moment dat het u uitkomt.
  • Via WarmWoerden kunt u zich aanmelden voor vragenuurtjes in maart als u vragen heeft.
  • U kunt zich via WarmWoerden aanmelden voor meedenkgroepen in april en mei 2021 als u actief wilt meedenken

 

Op basis van de input die tot de zomer van 2021 gegeven wordt en op basis van technische informatie, wordt de Warmtevisie geschreven. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad waarschijnlijk eind 2021 een besluit over de Warmtevisie. Hierbij is inspraak door inwoners mogelijk.

Ik wil aan de slag in mijn huis, wat kan ik doen?

De Warmtevisie is waarschijnlijk af in 2021. U kunt nu al zelf aan de slag met energiebesparing. Het kan een flinke verbetering zijn voor uw wooncomfort en energierekening. Maar waar te beginnen? Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie en inspiratie over wat u kunt doen in uw huis:

Nieuwsbrief en contact

U kunt op de hoogte blijven van de Warmtevisie Woerden en ander nieuws over duurzame energie in Gemeente Woerden via de digitale nieuwsbrief Energie Update Woerden

 

Aanmelden


Vragen of opmerkingen

Stuur een mail aan de gemeente via duurzaam@woerden.nl

Vragen aan de netbeheerder

Koken op inductie, zonnepanelen en elektrische auto’s zijn belangrijk in de energietransitie. De elektriciteit in Nederland wordt in hoog tempo groen. De belasting van het elektriciteitsnet neemt door deze ontwikkelingen toe. Netbeheerder Stedin bereidt zich hier op voor. Lees hier vragen en antwoorden over aan Stedin.