Sporten tijdens coronatijd

Wat doet de gemeente?

De gemeente maakt afspraken met sportaanbieders over het organiseren van sportactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Want sporten is gezond. Uiteraard passend binnen de regels van het RIVM en de protocollen van de sportbonden. Op deze pagina vindt u informatie over wat mogelijk is en hoe u veilig kunt sporten.

Actuele maatregelen voor de sport

  • Iedereen tot en met 26 jaar mag buiten in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club. De sporters hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen sporten op 1,5 meter afstand. Sporten mag alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen.
  • In binnenruimtes sporten mag niet.
  • Groepslessen buiten mogen niet.
  • Sportscholen zijn dicht.
  • Wedstrijden zijn verboden.
  • Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.
  • Publiek bij sport is niet toegestaan.
  • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Protocollen voor het opstarten van sportactiviteiten

Locaties waar gesport wordt, moeten voldoet aan alle voorwaarden die de overheid stelt. Over hoe zij dit doen, moeten ze een protocol opstellen. Hierin staat hoe zij hun activiteiten gaan organiseren in combinatie met de coronamaatregelen. Op de website Mijn coronaprotocol vindt u de protocollen per branche. Bijvoorbeeld voor sport- en dansscholen.

 

Het opstellen van een protocol is de verantwoordelijkheid van de clubs en verenigingen zelf. De protocollen hoeven niet bij de gemeente te worden ingediend. Wel kan de gemeente controleren of sportclubs zich aan de maatregelen houden.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de actuele maatregelen rondom het coronavirus en sporten?

Bekijk voor alle regels en maatregelen de website van de Rijksoverheid

 

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. 

 

Wordt het virus doorgegeven als ik dezelfde sporttoestellen als een rekstok of bank gebruik?

De kans dat u besmet raakt doordat u een sporttoestel en sportattributen aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig uw handen wassen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kunt u schoonmaken met een gewoon schoonmaakmiddel.  

Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

 

Wie bepaalt wat topsporters zijn?

In overleg met NOC*NSF en de KNVB is een uitzondering gemaakt voor alle topsporters met een status en voetballers uit de Eredivisie en eerste divisie. Het gaat om een selecte groep van ongeveer 1000 voetballers en ongeveer 1000 topsporters uit overige sporten.

 

Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur

 

Op welke locaties is sporten mogelijk?

Activiteiten mogen op buitensportaccommodaties en in de openbare ruimte georganiseerd worden. Wel geldt dat dit alleen kan wanneer dit veilig is, past binnen de regels van het RIVM en het op een passende en logische plek is. Naast de regels van de gemeente worden de protocollen van uw sportbond en het protocol verantwoord sporten NOC*NSF als uitgangspunt genomen. Ziet u knelpunten, dan kunt u hierover contact opnemen met Beweegteam Woerden

 

Kunnen niet-leden ook meesporten?

Sporten is goed voor onze gezondheid. Het Beweegteam Woerden is gevraagd om via de sportverenigingen kinderen en jongeren die nog geen lid zijn van een sportvereniging te betrekken. Heeft u hier ook ideeën over of over het betrekken van volwassen niet-leden? Neem dan contact op met het Beweegteam Woerden

 

Hoe zit het met de beschikbaarheid van EHBO en/of AED-faciliteiten?

Wanneer een accommodatie een EHBO- en/of AED-faciliteit heeft blijven deze beschikbaar. Dit geldt ook voor het toilet. Deze mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt. Het is dus belangrijk om het toilet goed schoon te houden.

 

Zijn de zwembaden in Woerden en Harmelen geopend?

Kijk voor de laatste informatie op de website van Batenstein Woerden of de website van H2O Harmelen

 

Meer vragen over sport?

Gemeente Woerden gebruikt de nieuwsbrief van het Beweegteam om te communiceren met sportverenigingen. U kunt zich aanmelden via de website van Beweegteam Woerden.