Sporten tijdens coronatijd

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft opdracht gekregen om afspraken te maken met sportaanbieders over het organiseren van sportactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Als gemeente stimuleren we alle verenigingen om voor kinderen, jongeren en volwassenen weer open te gaan. Uiteraard passend binnen de regels van het RIVM en de protocollen van de sportbonden. Op deze pagina vindt u de benodigde informatie om iedereen weer de gelegenheid te geven om te sporten.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de actuele maatregelen rondom het coronavirus en sporten?

Bekijk voor alle regels en maatregelen de website van de Rijksoverheid.

 

Waar moet ik georganiseerde sportactiviteiten doorgeven?

Georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren worden doorgegeven aan Beweegteam Woerden. Zij ontvangen graag de volgende informatie:

  • Wat voor soort activiteit wordt er georganiseerd?
  • Voor welke leeftijdscategorie?
  • Waar vindt de activiteit plaats?
  • Wanneer vindt de activiteit plaats?
  • Hoe wordt de activiteit georganiseerd?
  • Hoe wordt de toestroom en de deelname op de accommodatie of in de openbare ruimte beheerst?
  • Wat zijn mogelijke knelpunten?

Het Beweegteam denkt graag met u mee en kan u van inhoudelijk advies voorzien. Het Beweegteam deelt eventuele knelpunten en signalen met de gemeente, zodat ook de gemeente kan meedenken

 

Wie is verantwoordelijk voor de organisatie van sportactiviteiten?

De vereniging of sportaccommodatie is verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten en het naleven van de regels en protocollen.

 

Op welke locaties is sporten mogelijk?

Activiteiten mogen op buitensportaccommodaties en in de openbare ruimte georganiseerd worden. Wel geldt dat dit alleen kan wanneer dit veilig is, past binnen de regels van het RIVM en het op een passende en logische plek is. Naast de regels van de gemeente worden de protocollen van uw sportbond en het protocol verantwoord sporten NOC*NSF als uitgangspunt genomen. Ziet u knelpunten, dan kunt u hierover contact opnemen met Beweegteam Woerden.

 

Kunnen niet-leden ook meesporten?

Sporten is goed voor onze gezondheid. Het Beweegteam Woerden is gevraagd om via de sportverenigingen kinderen en jongeren die nog geen lid zijn van een sportvereniging te betrekken. Heeft u hier ook ideeën over of over het betrekken van volwassen niet-leden? Neem dan contact op met het Beweegteam Woerden.

 

Hoe zit het met de beschikbaarheid van EHBO en/of AED-faciliteiten?

Wanneer een accommodatie een EHBO- en/of AED-faciliteit heeft blijven deze beschikbaar. Dit geldt ook voor het toilet. Deze mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt. Het is dus belangrijk om het toilet goed schoon te houden.

 

Zijn de zwembaden in Woerden en Harmelen geopend?

De zwembaden mogen weer open. Kijk voor de laatste informatie op de website van Batenstein Woerden of de website van H2O Harmelen.

 

Meer vragen over sport?