Woerden heeft een nieuwe coalitie

 De vijf kandidaat wethouders

Gemeente Woerden heeft een nieuwe coalitie. CDA Woerden, Lijst van der Does, ProgressiefWoerden en ChristenUnie/SGP presenteerden vandaag, 14 juni 2022, hun akkoord.

Komende jaren zetten de partijen zich in voor een sociale samenleving en een duurzame toekomst. Ze willen onder andere meer betaalbare woningen, betere voorzieningen in de wijken en dorpen en aandacht voor het besparen van energie door isolatie. Ook maken ze zich hard voor inwoners met een kleine portemonnee.

Ruimte voor initiatief

Een belangrijke ambitie in het coalitieakkoord is het werken vanuit de samenleving. Samen met wijk- en dorpsplatforms komen er agenda’s waarin de uitdagingen staan voor dat gebied. Ook willen de partijen ervoor zorgen dat de gemeente meer gaat denken in mogelijkheden en initiatieven en wat minder in belemmeringen en regels. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van bouwvergunningen. 

Vijf wethouders

Het nieuwe college van Woerden telt straks vijf wethouders. De beoogde wethoudersploeg bestaat uit Arjan Noorthoek (CDA Woerden), Ad de Regt (Lijst van der Does), Jelmer Vierstra (Progressief Woerden) en Jacques Rozendaal (ChristenUnie/SGP). De vijfde wethouder staat los van de partijen. Kandidaat voor deze functie is Mariëtte Pennarts-Pouw uit Montfoort. 

Concept akkoord

Tijdens de raadsvergadering van 23 juni gaan de partijen over het akkoord in debat. Dan worden ook de wethouders geïnstalleerd. Tot en met die datum kunnen andere partijen, maar ook inwoners en organisaties uit de samenleving, de coalitie laten weten wat ze van het akkoord vinden en verbeteringen voorstellen. Suggesties waar de coalitiepartijen zich in kunnen vinden, nemen ze mee in het definitieve akkoord.  

Lees het akkoord en geef uw mening

Wilt u weten wat er precies in het akkoord staat? Lees dan het concept bestuursakkoord via de link hieronder. Wilt u laten weten wat u van het akkoord vindt of een verbetering voorstellen? Mail dan naar gemeentehuis@woerden.nl