Coördinatieregeling Zandwijksingel, ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning.

Het ontwerpbestemmingsplan Zandwijksingel

Het ontwerpbestemmingsplan Zandwijksingel en de ontwerp omgevingsvergunning worden voorbereid met de coördinatieregeling. Beide liggen nu ter inzage vanaf donderdag 15 november t/m donderdag 27 december 2012.

Vanaf deze datum ligt het ontwerpbestemmingsplan “Zandwijksingel” ter inzage tezamen met de hieraan gerelateerde ontwerpvergunning voor het maken van een nieuwe damwand. Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

Doel

Langs de Zandwijksingel wil de gemeente een nieuw talud realiseren. De bestaande beschoeiing wordt vervangen en een gedeelte van de gracht wordt gedempt. Dit bestemmingsplan in combinatie met de ontwerpvergunning maakt de realisatie van het nieuwe talud mogelijk.

Plangebied

Het plangebied is gelegen langs de Zandwijksingel over een lengte van circa 100 m en een oppervlakte van 330 m².

Ontwerpbestemmingsplan inzien

U kunt het ontwerp (plan en de bijbehorende stukken) via deze pagina digitaal raadplegen.
Daarnaast kunt u het plan en bijbehorende relevante stukken inzien tijdens de genoemde termijn in de Koepel van het Stadhuis (Blekerijlaan 14 te Woerden) en bij het Omgevingsloket (op hetzelfde adres en alleen op afspraak). Verder kunt u het plan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk de interactieve kaart of download de bestanden.

Reageren?

Informatie over hoe u kunt reageren vindt u in de officiële bekendmaking

Digitale documenten: