Coördinatieregeling Broekerweg 60 Zegveld

B&W van de gemeente Woerden het wijzigingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik Zegveld Broekerweg 60' gewijzigd vastgesteld.

Coördinatieregeling Broekerweg 60 Zegveld: Vaststelling wijzigingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, Broekerweg 60' en verlening omgevingsvergunning

Op 10 november 2015 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden het wijzigingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik Zegveld Broekerweg 60' gewijzigd vastgesteld. De omgevingsvergunning is verleend op 12 november 2015.

Plangebied en doel

Het plangebied beslaat het perceel Broekerweg 60 in Zegveld. Het plan maakt het mogelijk om de bestaande woning met bijgebouw te herbouwen. De woning wordt verplaatst t.o.v. de huidige woning. Hiervoor is het noodzakelijk dat het aanduidingsvlak 'burgerwoning' wordt verplaatst binnen het bestaande bestemmingsvlak 'Wonen'.

Coördinatie

Van toepassing is de Coördinatieverordening Woerden 2012 en paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Op basis hiervan ligt ter inzage:
1. Het wijzigingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld Broekerweg 60';
2. de hieraan gerelateerde omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw.

Wijziging t.o.v. het ontwerp

Het wijzigingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het wijzigingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan. Artikel 1 van de regels is tekstueel aangepast.

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van 19 november tot en met 30 december 2015.

Beschikbare documenten

Wijzigingsplan

Onderzoeken

Omgevingsvergunning