Certificaat van toegankelijkheid

Een certificaat van toegankelijkheid geeft aan dat een website voldoet aan de WCAG richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl.

Gemeente Woerden zet met haar website maximaal in toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid, ook voor ouderen en mensen met een functiebeperking.

WCAG richtlijnen

De afdeling Inspectie van Stichting Accessiblity heeft vastgesteld dat de website van Gemeente Woerden voldoet aan de WCAG 2.0, niveau AA volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl.

Waarmerk Drempelvrij.nl

Naar aanleiding van de inspectie door Stichting Accessibility heeft de website www.woerden.nl een certificaat van toegankelijkheid gekregen.