Wethouder Arthur Bolderdijk

Aftreden wethouder Bolderijk

In zijn ontslagbrief geeft hij aan, dat hij deze functie steeds met volle overtuiging, inzet en plezier heeft uitgevoerd. Daar kwam een einde aan toen hij 26 november 2020 geconfronteerd werd met een motie van wantrouwen.

 

Aanleiding voor deze motie was de gang van zaken rond de werkzaamheden aan de Oostdam. De motie werd niet aangenomen, maar had desondanks een groot impact op Arthur Bolderdijk en zijn gezin. De afgelopen weken heeft hij alles laten bezinken en is uiteindelijk tot het besluit gekomen dat hij definitief stopt als wethouder. ‘Mijn conclusie is dat de gezondheid van mijn gezin en mijzelf het meest belangrijk is’.


De werkzaamheden van Arthur Bolderdijk worden al sinds begin december tijdelijk overgenomen door de overige collegeleden.


Velen zullen Arthur Bolderdijk als wethouder missen. Hij was o.a. verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan de Kanis, maar ook zeer betrokken als het ging om de problematiek van de dalende bodem. Als wethouder van financiën zorgde hij met de strategische heroriëntatie voor een gezonde financiële basis van de gemeente.


Het college respecteert zijn besluit en wenst hem alle goeds.

Portefeuille waarneming

 • Financiën - Victor Molkenboer
 • Inkoop - Tymon de Weger
 • Grondbeleid en grondbedrijf - Victor Molkenboer
 • Openbare Ruimte/IBOR - Tymon de Weger
 • Oostdam/De Kanis - Arjan Noorthoek
 • Water en waterketen - Tymon de Weger
 • Vastgoed - Tymon de Weger
 • Sportaccomodaties - Arjan Noorthoek
 • Informatieveiligheid en privacy - George Becht
 • Toezicht en handhaving - Victor Molkenboer
 • Begraven en begraafplaatsen - Arjan Noorthoek
 • Dierenwelzijn - Victor Molkenboer
 • Milieu/ODRU - Tymon de Weger
 • Natuur-en Milieueducatie - Tymon de Weger
 • Afval en Reiniging - Tymon de Weger
 • Wijk-en dorpswethouder van: Harmelen, Molenvliet, Bomen- en Bloemenkwartier - waarneming nog niet bekend

 

Nevenfuncties, ambtshalve - waarneming nog niet bekend

 • lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Vitens, onbezoldigd
 • lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, onbezoldigd
 • lid bestuurlijke kerngroep Platform Slappe Bodem, onbezoldigd
 • lid bestuur Winnet, onbezoldigd
 • plv. lid bestuur stichting Oud Hollandse Waterlinie, onbezoldigd
 • plv. lid Algemeen bestuur Afvalverwijdering Utrecht, onbezoldigd
 • plv. lid Raad van Toezicht Stichting de Wissel, onbezoldigd
 • lid gebiedscommissie Utrecht-West, onbezoldigd