Wethouder Ad de Regt

Hier ga ik voor

Ik hou van het Groene Hart, de omgeving waarin ik woon. Ik woon in Papekop. Bij Woerden om de hoek, waar mijn kinderen op school gingen en ik sport en boodschappen doe. In het Groene Hart zijn buitenruimte en samenleving nauw met elkaar verweven. Daarom ben ik blij dat ik me daarvoor kan inzetten.

 

Dit bestuursakkoord is groen, sociaal en duurzaam. Er zitten ongelofelijk veel mooie dingen in voor het prachtige Woerden waar we echt heel concreet voor de burgers mee aan de slag kunnen. Dus daar ben ik heel enthousiast over.

 

Zeker op het gebied van openbare ruimte kunnen we het niet alleen. Daar moeten we heel goed regionaal samenwerken. Met tal van partijen, zoals de provincie en het waterschap. We zien uit de praktijk wat er op het platteland afkomt. Al die uitdagingen en bedreigingen zoals die worden ervaren door boeren. Dat vind ik erg, als je dat ziet. Het zijn wel onze inwoners, het zijn onze ondernemers. Dus we moeten er met elkaar wat mee.

Portefeuille

 • Beheer openbare ruimte
 • Water en waterketen
 • Monumenten en archeologie
 • Regionale samenwerking
 • Milieu (ODRU en NME)
 • Bodem
 • Natuur
 • Vastgoed, grondbeleid en grondbedrijf
 • Verkeer en mobiliteit
 • Begraven en begraafplaatsen

 

Project

 • Plattelandsagenda

 

Ad de Regt is 2e locoburgemeester en wijkwethouder van Molenvliet en Schilderskwartier

 

Nevenfuncties in verband met het wethouderschap

 • lid Samenwerking Alphen, Gouda, Woerden, onbezoldigd
 • lid bestuur stichting Oud Hollandse Waterlinie, onbezoldigd
 • lid Algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden, onbezoldigd
 • lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht, onbezoldigd
 • lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Vitens, onbezoldigd
 • lid bestuur Water Innovatie Netwerk, Winnet, onbezoldigd
 • lid Kavelruilcommissie Kamerik – Harmelen, onbezoldigd
 • lid Bestuurlijke kerngroep Platform Slappe Bodem, onbezoldigd
 • lid Gebiedscommissie Utrecht-West, onbezoldigd
 • lid U10 Bestuurstafel Duurzame bereikbaarheid, onbezoldigd
 • lid U10 Bestuurstafel groen en landschap, onbezoldigd


Nevenfuncties los van het wethouderschap

 • Directeur-eigenaar De Regt Strategie & Communicatie BV, bezoldigd
 • Secretaris Weesbestuur der Hervormden, onbezoldigd
 • Bestuurder Fulcotheater IJsselstein, bezoldigd
 • Algemeen voorzitter NVOS-Orthobanda, bezoldigd