Directie

Martien Brander, gemeentesecretaris en directielid

Martien Brander is gemeentesecretaris en algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. De medewerkers van de organisatie werken voor twee gemeenten, Woerden en Oudewater. Als gemeentesecretaris is hij de eerste adviseur en ambtelijk lid van het college van burgemeester & wethouders. Hij maakt de vertaalslag van politiek-bestuurlijke ambities naar uitvoerbare plannen.

 

Nevenfuncties

  • Secretaris Penningmeester VNG Utrecht, onbezoldigd
  • Vicevoorzitter presidium Partij van de Arbeid (landelijk), onbezoldigd

 

Contact

e-mail: brander.m@woerden.nl

Wim Gort, directielid

Wim Gort is directeur sociaal domein en dienstverlening. Hij is eerste loco gemeentesecretaris voor de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Woerden en Oudewater.

In 2021 en 2022 is hij ambtelijk opdrachtgever van visie- en verbetertrajecten in de organisatie.

 

Contact

e-mail: gort.w@woerden.nl

Jethro Michel, directielid

Jethro Michel is directeur van het domein Ruimte. Ook is hij gemeentesecretaris van gemeente Oudewater. Naast zijn taak als directielid, voert hij ook regelmatig overleg met de gemeentesecretaris van Woerden. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van de samenwerking tussen Woerden en Oudewater.
 
Contact