Burgemeester Victor Molkenboer

Mijn speerpunten

Wat heeft mijn aandacht?

Ik maak mij hard voor nog meer samenhang en ontmoeting in Woerden. Tegelijkertijd pak ik problemen aan; die moeten we niet vergoelijken. Mijn rol is daarom ook de komende jaren die van verbinder én die van probleemoplosser.

 

Waarom vind ik dat belangrijk?

Ik moet mijn best doen om er voor te zorgen dat Woerden een fijne en veilige plek blijft om te leven. Samenhang en verbinding zijn nodig om eenheid te creëren. Ik laat mensen daarom voelen dat ze onderdeel zijn van de samenleving. Dan zullen ze die niet aanvallen. Als dat wel gebeurt, is dat aantasting van de samenhang en grijp ik in.

 

Wat doe ik concreet?

Mijn krachtige aanpak van de criminaliteit zet ik onverminderd voort, ik ga contacten met u als inwoners versterken bij participatieprocessen, ik maak samen met u van de viering van Woerden 650 jaar stadsrechten een succes voor iedereen en ik grijp nog meer kansen aan om onze stad als de Poort naar het Groene Hart te positioneren. Woerden is het gemiddelde voorbij en staat aan het begin van een nieuwe schaalsprong. Met elkaar wagen we deze sprong!”

Portefeuille

 • Bestuurlijke zaken
 • Juridische zaken
 • Burgerzaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Communicatie
 • Handhaving en toezicht
 • Citymarketing
 • Evenementen
 • Dierenwelzijn
 • Iedereen doet mee

 

Nevenfuncties in verband met het burgemeesterschap

 • lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht, onbezoldigd
 • lid Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht, onbezoldigd
 • voorzitter Bestuurlijk Adviescommissie Risicobeheersing VRU, onbezoldigd
 • voorzitter Bestuurlijk Adviescommissie Brandweerrepressie VRU, onbezoldigd
 • lid Bestuurlijk Adviescommissie Brandweerrepressie, landelijk overleg VRU, onbezoldigd
 • lid Bestuurlijk Platform Groene Hart, onbezoldigd
 • voorzitter Recreatie Midden Nederland (RMN), onbezoldigd
 • lid Algemeen bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden, onbezoldigd (tot 1 januari 2023)
 • lid archiefcommissie Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, onbezoldigd
 • Beschermheer Orkest van het Groene Hart, onbezoldigd