Bestemmingsplan Zuwe Zorgcentrum Woerden

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zuwe Zorgcentrum Woerden

De gemeenteraad van Woerden heeft op 15 december 2010 het bestemmingsplan Zuwe Zorgcentrum Woerden gewijzigd vastgesteld.

Plangebied / doel / wijzigingen

Het plangebied omvat het terrein Utrechtsestraatweg 50 in de kern Woerden tussen de Utrechtsestraatweg, de Prins Mauritssingel en de Vossenschanslaan. Doel is om herontwikkeling van het zorgcentrum mogelijk te maken.
De wijzigingen zijn te vinden in de bij het raadsbesluit behorende “Staat van wijzigingen”. Belangrijkste wijziging is verlaging van de bouwhoogte van het hoofdgebouw tot ten hoogste 19 meter.

Digitale raadpleging bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is (hieronder) via deze pagina te raadplegen. Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De Nota van beantwoording zienswijzen en de andere stukken voor de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan, zijn hieronder te downloaden of raadplegen (bij: Documenten voor de vaststelling van het bestemmingsplan).

U kunt de volgende documenten downloaden of raadplegen:

Documenten bestemmingsplan:

Documenten voor de vaststelling van het bestemmingsplan:

Documenten voorstel bouwplan en inrichting terrein (september 2010):

Overige documenten:

Stand van zaken nieuwbouw Zuwe Zorgcentrum

Zuwe Zorgcentrum Woerden brengt een Bouwkrant uit die de communicatie rondom de nieuwbouw ondersteunt.
U kunt deze bouwkrant via de site van Zuwe Zorg bekijken: Bouwkrant Zuwe.