Bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Nijverheidsbuurt - Zegveld

Op 28 april 2011 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Nijverheidsbuurt - Zegveld vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk.

Doel van het project is een beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein binnen de rode contour, zodat bedrijven (met name Kruijt op Hoofdweg 19) naar het bedrijventerrein kunnen verhuizen vanuit het dorp Zegveld. Dit heeft als voordeel dat de overlast uit het dorp verdwijnt en er ruimte vrijkomt voor woningbouw.

Beroepstermijn

De beroepstermijn liep van donderdag 12 mei tot en met woensdag 22 juni 2011. U kunt het bestemmingsplan in zien op ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk de interactieve kaart.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Digitale raadpleging

U kunt de volgende bestanden van het bestemmmingsplan en de exploitatieovereenkomst raadplegen of downloaden: