Bestemmingsplan Staatsliedenkwartier

De gemeenteraad heeft op 28 januari 2010 het bestemmingsplan Staatsliedenkwartier gewijzigd vastgesteld.

Het plangebied bestaat uit de woonwijk Staatsliedenkwartier, waaronder de Meander en het gedeelte tussen de Oudelandseweg en de Utrechtsestraatweg. Het bestemmingsplan is een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. De bestaande situatie wordt vastgelegd en er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de “Staat van wijzigingen”.

Bestemmingsplan inzien
Het vastgestelde bestemmingsplan lag vanaf vrijdag 12 maart t/m donderdag 22 april 2010 voor een ieder ter inzage (beroepstermijn).

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.

U kunt de volgende documenten over het bestemmingsplan downloaden of raadplegen: