Bestemmingsplan Snellerpoort

Op 24 juni 2010 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Snellerpoort gewijzigd vastgesteld.

Doel

Doel van het bestemmingsplan is om het masterplan voor Snellerpoort te realiseren, dat voorziet in een nieuwe woonwijk tussen de Steinhagense weg en het spoor. Binnen deze wijk worden onder meer enkele maatschappelijke voorzieningen en dienstverlenende activiteiten toegestaan. Tevens maakt het bestemmingsplan het mogelijk om de Steinhagense weg te verplaatsen, zodat deze naast het spoor komt te lopen.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Naar aanleiding van inspraak en vooroverleg is het bestemmingsplan op enkele onderdelen gewijzigd. De wijzigingen zijn opgenomen in een nota van wijziging die gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Beroepstermijn

De beroepstermijn heeft van vrijdag 20 augustus tot en met donderdag 30 september 2010 gelopen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Bestanden downloaden:
Plankaart (pdf, 1.5 mb)
Toelichting en regels (pdf, 1.2 mb)
Externe Veiligheidsonderzoek
Externe Veiligheid maatregelenonderzoek (pdf, 2.8 mb)
Luchtkwaliteit en geluidsonderzoek (pdf, 1.5 mb)
Inspraaknota (pdf, 1.1 mb)
Staat van wijzigingen (pdf, 0.5 mb)
Raadsbesluit (pdf, 0.1 mb)