Bestemmingsplan Snel en Polanen

De gemeenteraad van Woerden heeft op 17 februari 201 het bestemmingsplan Snel en Polanen gewijzigd vastgesteld. Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan, kunt u vinden in de ‘Staat van wijzigingen’, die u kunt inzien bij het bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit de woonwijk Snel en Polanen (het gebied tussen de Steinhagenseweg, Cattenbroekerdijk, Noordzee, Wijngaard en de Europabaan) en de Sportstrook (het gebied tussen de spoorbaan, de Steinhagenseweg). Het bestemmingsplan is een zogenaamd conserverend bestemmingsplan. De bestaande situatie wordt vastgelegd en er worden in principe geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

De stukken lagen van donderdag 31 maart tot en met woensdag 11 mei 2011 ter inzage (beroepstermijn).
Het bestemmingsplan is tevens in te zien op ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk de interactieve kaart.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken.

Digitale raadpleging

U kunt de volgende documenten van het bestemmingsplan downloaden of raadplegen: