Bestemmingsplan Scholencluster Harmelen

Op 28 mei 2014 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan 'Scholencluster Harmelen' vastgesteld (digitaal identificatienummer NL.IMRO.0632.bpschoolharmelen-bVA1). Naast het bestemmingsplan heeft de raad ook het bijbehorende beeldkwaliteitsplan vastgesteld als bijlage van de welstandsnota.

Doel van het plan is de bouw van een nieuw scholencluster aan de Hendriklaan voor de bestaande basisscholen in Harmelen. De basisscholen kunnen dan verhuizen naar een nieuw gebouw. De bestaande openbare basisschool aan de Hendriklaan wordt gesloopt. Ook andere maatschappelijke functies kunnen een plaats krijgen in de nieuwbouw.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden hebben op grond van het bepaalde in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder een hogere waarde vastgesteld voor de geluidsbelasting op het scholencluster.

Het bestemmingsplan is per 24 juli 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

U kunt het plan en bijbehorende relevante stukken inzien in de hal van het stadhuis (Blekerijlaan 14, Woerden). Ook is het bestemmingsplan in te zien bij het omgevingsloket in het stadhuis (op afspraak).

U kunt het bestemmingsplan tevens onderaan deze pagina vinden, onder "Digitale bestanden". Verder kunt u het plan vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl:

Bekijk de interactieve kaart.

Digitale bestanden