Bestemmingsplan Molenvliet

Op 18 februari 2010 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan Molenvliet gewijzigd vastgesteld.

Met het nieuwe bestemmingsplan Molenvliet vervangt de gemeente een aantal verouderde bestemmingsplannen. De bedoeling van dit bestemmingsplan is niet om grote wijzigingen door te voeren, maar om de bestaande situatie vast te leggen volgens de werkelijkheid.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, omdat het bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Een overzicht van de wijzigingen kunt u vinden in de “Staat van wijzigingen”, die u kunt inzien bij het bestemmingsplan.

Beroepstermijn
De beroepstermijn liep van vrijdag 9 april tot en met donderdag 20 mei 2010.

Inwerkingtreding
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

U kunt de volgende documenten van het bestemmingsplan downloaden of raadplegen:

U kunt het bestemmingsplan ook raadplegen via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt dan bijvoorbeeld de plankaart bekijken met legenda, inzoomen op het plan en klikken op een perceel, zodat u de daarbij behorende toelichting en voorschriften kunt bekijken.